BeMessila Naale V2: Vayikra, Bamidbar, Devarim, HC, Wein

  • Sale
  • Regular price $20.26


*Available in Hebrew Only.

,

בספרו במסילה נעלה פורש לפנינו הרב וויין דרשות קצרות על פרשת השבוע. 
הדרשות הן חוליה מקשרת בין דור נפילים שהחיו עולם חדש של תורה לאחר השואה, לבין דורנו שלנו, דור התקומה והתחייה.
בכל פרשה חמש דרשות קלות לקריאה ועשירות ברעיונות עמוקים. 
כל המבקש ללמוד, ללמד ולהכין דברי תורה לציבור הרחב, ימצא בשני הכרכים הללו מעיין נובע של רעיונות ספוגים בזהות יהודית ומתיקות של תורה.


Sale

Unavailable

Sold Out