שערי תוספות - בבא קמא - פ"ה, שור שנגח את הפרה

שערי תוספות - בבא קמא - פ"ה, שור שנגח את הפרהSale

Unavailable

Sold Out